Bruksområder

Det er kun fantasien som begrenser bruksområdene på våre sklisikre snø- og is smeltingsmatter
 

OFFENTLIGE BYGG

Snø & isfritt-skli sikkert for:

• Hotell innganger
• Sykehus innganger
• Kjøpesenter innganger
• Butikk- og lager innganger
• Verksted innganger

ELDRE & FUNKSJONSHEMMEDE

Snø & isfritt-skli sikkert for:

• Trappetrinn og inngangspartier
• Rullestolramper
• Mobile heiser
• Motbakker

HUS - HYTTER - FRITID

Snø & isfritt-skli sikkert for:

• Inngangspartier - trapper
• Boblebad- Jacuzzi tildekkning
• Svømmebasseng tildekkning
• Garasjegulv innvendig og utvendig
• Oppkjørsler
• Terrassegulv i blokker
• Underlag på skytebane
• Fryselager fisk - produksjon

 

LANDBRUK

Snø & isfritt-skli sikkert for:

• Varmematter for dyr
• Tining av halmballer
• Sklisikre gangpartier
• Tildekkning av maskiner og utstyr
• Varmematte til drikkekar til hest

CARAVAN / BOBIL

Snø & isfritt-skli sikkert for:

• Tak på caravan - bobil
• Oppvarmet og tørt fortelt - spikertelt
• Snø & isfritt inngangsparti
• Isolering av vanntank på vogn

MARITIME MILJØER

Snø & isfritt-skli sikkert for:

• Brygger, kaier og landganger
• Skipsdekk - trapper
• Fiske- og fryse lagre
• Oppdrettsanlegg
• Offshore dekk
• Tildekking av båter

BYGG & ANLEGG

Snø & isfritt-skli sikkert for:

• Stillase dekker
• Betongflater etter nystøping
• Tak på brakkeanlegg
• Inngangspartier og trapper
• Tildekking av anleggsmaskiner
• Tildekking av utstyr og inventar
• Sklisikkring av områder
• Lett teletiningsmatter
• Lifter – Person
• Tildekking diesel tanker
• Tildekking mobile vaskeanlegg
• Tilhengere
• Tildekking av sand

TAK KONSTRUKSJONER

Snø & isfritt-skli sikkert for:

• Hus & hyttetak, garasjetak, carporter, lagertelt, containere, redskapsboder
• Flate tak og nedløp

IDRETTSBYGG

Snø & isfritt-skli sikkert for:

• Tribuner og inngangspartier
• Ishaller
• Varmematte for å stå på
• Inngangspartier og trapper

ELEKTRO

Snø & isfritt-skli sikkert for:

• Tildekking av strømskap, byggestrøm
• Elektroinstallasjoner

VVS

Snø & isfritt-skli sikkert for:

• Under varmepumper, forhindrer isdannelse
• Pumpehus

TRANSPORT

Snø & isfritt-skli sikkert for:

• Vogntog tak - Transportkjøretøy
• Tildekking av kjøretøy
• Lasteramper

UTLEIE VIRKSOMHET

Snø & isfritt-skli sikkert for:

• Messebruk
• Eventer
• Mobile toaletter

VA -ANLEGG

Snø & isfritt-skli sikkert for:

• Rør gater - grunnarbeid
• Stikkrenner og grøfter
• Rørkonstruksjoner
• Anleggsgartnerarbeid
• Lett teletiningsmatter